Civil-engineering

วิศวกรโยธา เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องออกแบบวางแผนการทำงาน ไปพร้อมกับการควบคุมดูแลโครงการหรือดูแลขั้นตอนก่อสร้างนั้นมีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ออกมาตรงตามหลักของวิชาชีพ จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิศวกรรมเก่าแก่ที่สุด เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การศึกษาทางด้านวิชาชีพนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งRead More →

Construction-process

ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้าง เนื่องจากมีลำดับงวดควบคู่ไปกับการจ่ายเงิน เพราะฉะนั้น เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนของการก่อสร้างบ้านเอาไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมงบประมาณให้สมบูรณ์ในแต่ละงวด เตรียมพื้นที่ ถ้ามีแบบก่อสร้างบ้าน พร้อมทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว ก็เริ่มเข้าหน้างานเพื่อเตรียมพื้นที่ พร้อมกำหนดจุดวางและขนย้ายเครื่องRead More →

Home-builder

วันที่ 1 เมษายน 2018 เริ่มปรับค่าแรงใหม่ 315 บาทต่อวันทั่วประเทศ ทำให้ทางผู้รับเหมาคอนโดฯ เผยสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ขอบวกเพิ่มอีก 2-3% ตามต้นทุนแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยทางอสังหาฯร่วมกันตรึงราคาบ้านพร้อมปรับตัวใช้ระบบสำเร็จรูปพรีแคสต์รับสร้างบ้าน แต่สุดท้ายอั้นไม่อยู่ต้องปรับขึ้น 3-5% ส่วน TOA เริ่มทยอยเพิ่มค่าสีทาอาคารทุกเกรด 5% ตั้งแต่ต้นปี หลังจากนับถอยหลังนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำRead More →