New House Rules

การสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นบนพื้นที่ของตนเองก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถสร้างหรือทำอะไรบนที่ดินของเราได้ทุกอย่างตามใจชอบ ก่อนจะทำอะไรลงไปบนที่ดินแปลงนั้น ๆ เพื่อความรอบคอบและไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนในเรื่องกฎหมายในภายหลังได้ จำเป็นจะต้องรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินของตนเอง ซึ่งมีกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ดังนี้คือ กฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปรับปรุงที่ดิน เมื่อเราซื้อที่ดินมาหรือมีอยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมกับการอยู่อาศัย เช่น เมื่อมีระดับต่ำกว่าถนนหรือไม่มีทางระบายน้ำในกรณีนี้Read More →

Facts

การปลูกบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเพราะเมื่อเราได้ลงหลักปักฐานปลูกสร้างบ้านลงไปแล้ว ไม่ว่าบ้านนั้นสร้างออกมาได้สวยงามมีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด อยู่สบายหรือไม่ เราก็ต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นไปอีกยาวนาน ถ้าเราไม่คิดและพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนทุกขั้นตอน หากบ่นที่สร้างมามีข้อผิดพลาดมากมายหลายประการจะย้ายบ้านหรือรื้อสร้างใหม่คงเป็นเรื่องยากมาก ดังนั้นทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านจึงต้องการความละเอียดอ่อน เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดินจะใช้ปลูกบ้าน ซึ่งก็มีข้อควรรู้ก่อนเลือกพื้นที่ปลูกบ้านดังนี้Read More →

designxf desite

บ้านคือสถานที่ทุกคนในครอบครัวต้องออยู่ในเวลาที่ต้องการพักผ่อน นอนหลับ ดังนั้นในการสร้างบ้านสักหลัง จะต้องได้รับการออกแบบอย่างดี ทั้งในส่วนของความสวยงาม ความปลอดภัยและต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการสร้างบ้านหลังหนึ่ง ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าการออกแบบนั้นจะทำได้ง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ บางคนคิดว่าสร้างบ้านก็ให้ออกแบบตามใจคนอยู่ ดังนั้นคนในบ้านสามารถที่จะออกแบบเองก็ได้ ซึ่งความจริงแล้วความชอบสไลต์ของบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเช่นกัน แต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งRead More →